: Trang chủ Tin tức Sản phẩm, công Nghệ FPC-Accounting: Phần mềm kế toán giải pháp đặc thù Xây lắp
FPC-Accounting: Phần mềm kế toán giải pháp đặc thù Xây lắp
Giải pháp phần mềm kế toán FPC-ACCOUNTING phục vụ cho các Doanh nghiệp Xây lắp. Phần mềm được thiết kế đặc thù cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong ngành Xây dựng, xây lắp, với nhiều tính năng, ổn định giúp khách hàng theo dõi, quản lý toàn bộ hoạt động hạch toán cũng như tập hợp chi phí giá thành cho từng công trình, hạng mục công trình một cách nhanh chóng, chính xác.

 

FPC-Accounting gồm các phân hệ:

 • Kế toán vốn bằng tiền
 • Kế toán bán hàng và công nợ phải thu
 • Kế toán mua hàng và công nợ phải trả
 • Quản lý kho vật tư, hàng hóa,…
 • Kế toán chi phí, tính giá thành cho từng công trình, hạng mục.
 • Tài sản cố định
 • Kế toán Thuế (Theo thông tư 60/2007/TT-BTC)
 • Kế toán tổng hợp
 • Hệ thống báo cáo tài chính – Thuế - Báo cáo quản trị tuân thủ theo Quyết định 15/2006/QĐ-BTC và Quyết định 48/2006/QĐ-BTC
 • Quản trị hệ thống

Một số đặc thù dành cho ngành xây dựng

 • Theo dõi chi tiết vật tư theo hai dạng: nhập qua kho hoặc nhập và xuất thẳng vào công trình (không qua kho).
 • Theo dõi công nợ theo từng công trình, đối tượng công nợ với thời gian phát sinh qua nhiều năm.
 • Tập hợp chí phí tính giá thành (nguyên vật liệu, nhân công, chi phí máy, chi phí chung) theo từng công trình, hạng mục công trình.
 • Cho phép theo dõi, tập hợp chi phí giá thành công trình, hạng mục xây dựng liên năm
 • Bảng theo dõi phân tích giá thành công trình với các chỉ tiêu như chi phí: vật liệu, nhân công, máy thi công, sản xuất chung, chi phí bán hàng, chi phí quản lý, giá thành, doanh thu, lợi nhuận.
 • Bảng theo dõi tình hình thực hiện công trình, hạng mục công trình
 • Tự động đánh lại số thứ tự số chứng từ
 • Tự động xử lý chênh lệch tỷ giá
 • Kết nối dữ liệu sang phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK 2.5.1 của Tổng cục Thuế.
 • Chức năng tìm kiếm thông minh đối tượng, vật tư, sản phâm,.. theo từ khóa nhanh chóng và chính xác.
 
 : Trang chủ Tin tức Sản phẩm, công Nghệ FPC-Accounting: Phần mềm kế toán giải pháp đặc thù Xây lắp
 
© Bản quyền thuộc về:
Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ FPC